HISTORIA MARKI BUDERUS

ROK 1731:

 • 14 marca 1731 – założenie przedsiębiorstwa rodzinnego przez Johanna Wilhelma Buderusa I (rodem z Myśliborza – dzisiejsze województwo lubuskie) poprzez wydzierżawienie huty żelaza w Laubach (Górna Hesja)
 • Zakład z wielkim piecem na węgiel drzewny wytwarza odlewy i surówkę. Po śmierci założyciela firmą zarządza najpierw jego żona, a następnie przedsiębiorstwo prowadzi jego syn Johann Wilhelm Buderus II. Dzięki niemu dochodzi do ekspansji interesu rodzinnego, a także do zmian strukturalnych

ROK 1835:

 • W roku 1835 towarzystwo J.W. Buderus Synowie zarządzane przez radcę górniczego Georga Carla Theodora Buderusa posiada pięć hut żelaza
 • Wachlarz produktów zawiera teraz także piece, kuchenki, garnki, żelazka itd.

ROK 1861:

 • Nabycie założonej w 1853 roku huty „Hedwigshütte” (Huta Jadwigi) położonej przy trasie Kolei Meńsko-Wezerskiej w Lollar (dziś Zakład Lollar)
 • Pierwszy koksowy wielki piec w zakładach Buderus został uruchomiony w 1864 roku

ROK 1870:

 • Założenie huty „Sophie” w Wetzlar przez Braci Buderus

ROK 1878:

 • Produkcja nowoczesnych piecy pokojowych, opalanych antracytem lub węglem
 • Otwarcie odlewni z żeliwiakiem w Hucie Meńsko-Wezerskiej umożliwia wytwarzanie specjalnych odlewów cienkościennych

ROK 1896:

 • Główną siedzibą firmy Buderus stał się Wetzlar (i tak jest do chwili obecnej)

ROK 1898:

 • Zgłoszenie do opatentowania pierwszego kotła grzewczego własnej konstrukcji w dniu 22. kwietnia 1898 roku. Jednocześnie przyjęcie produkcji radiatorów żeliwnych. Rozpoczęcie odlewania członowych kotłów żeliwnych
 • Wytwarzanie piecy grzewczych i kuchennych odbywa się w głównej mierze w zakładzie Hirzenhein

ROK 1909:

 • Utworzenie „Zakładu doświadczalnego kotłów grzewczych i radiatorów”, z którego wywodzi się dzisiejszy dział „Rozwoju” firmy Buderus Heiztechnik GmbH

ROK 1911:

 • Restrukturyzacja i połączone z tym utworzenie spółki produkcyjno-handlowej „Buderus’sche Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wetzlar

ROK 1912:

 • Zakres działania tej organizacji rozpościera się na obszar całych Niemiec i częściowo na kraje sąsiednie

ROK 1913:

 • Uruchomienie sprzedaży osprzętu do ogrzewania dzięki filiom i biurom sprzedaży dla polepszenia własnej palety produktów.
 • Buderus stał się kompletnym dostawcą urządzeń grzewczych

ROK 1918:

 • Pierwsze kotły dużej mocy, opalane olejem

ROK 1927:

 • Podjęcie produkcji w zakładzie Lollar płaskich grzejników z blachy stalowej produkcji firmy Stabulo

ROK 1935:

 • Fuzja Stowarzyszenia Hutniczego Hessen-Nassauischer Hütenverein z firmą Buderus
 • Do największych zakładów odlewniczych tego stowarzyszenia należy huta Eibelshäuserhütte w Eibelshausen, dzisiejszy zakłd „Werk Eibelshausen” firmy Buderus Heizttechnik GmbH

ROK 1945:

 • Odbudowa po drugiej wojnie światowej
 • Przestawienie produkcji wojennej na produkcję dóbr konsumpcyjnych, takich jak piece, później przede wszystkim kotły grzewcze i grzejniki żeliwne

ROK 1953:

 • Produkcja kotłów parowych i kotłów grzewczych centralnego ogrzewania ze stali w spółce zależnej Omnical GmbH, zakład Ewersbach

ROK 1958:

 • Przejęcie zakładów Żelaza Burger Eisenwerke AG
 • Podjęcie produkcji regulatorów kotłowych „Loganatherm”

ROK 1969:

 • Pierwszy kocioł z gazowym palnikiem atmosferycznym – „Loganagas”

ROK 1973:
– Pierwszy kocioł olejowo-gazowy, jako odpowiedź na światowy kryzys energetyczny

ROK 1977:

 • Skok technologiczny dzięki technice niskotemperaturowej (kotły grzewcze Ecomatic)
 • Temperatura zasilania instalacji grzewczej jest dopasowywana do danej temperatury zewnętrznej

ROK 1981:

 • Wejście w przyszłościową technikę kondensacyjną z żeliwnym kotłem grzewczym „Ecomatic-plus”. Pierwszy kocioł kondensacyjny powstaje w fabryce Nefit – Buderus w Holandii

ROK 1987:

 • Restrukturyzacja Spółki Akcyjnej Buderus AG poprzez utworzenie pojedynczych spółek związanych z danym produktem. Buderus AG pozostał Spółką holdingową
 • Wydzielenie z dużego już organizmu, jednostki zajmującej się wyłącznie techniką grzewczą – Buderus Heiztechnik GmbH z siedzibą w Wetzlar, która jest największa spośród spółek koncernu

ROK 1989:

 • Tworzenie własnych spółek dystrybucyjnych na najważniejszych zagranicznych rynkach zbytu

ROK 1991:

 • Nabycie zakładu obróbki metalu w Neukirchen/ Pleiβe w Saksonii
 • Rozpoczęcie w Neukirchen produkcji grzejników płaskich Solido marki Buderus

ROK 1992:

 • Rozwój i sprzedaż opracowanego dla niemieckiego rynku naściennego kotła kondensacyjnego GB 102 W jako rezultat umowy z holenderską grupą Nefit w Deventer

ROK 1993:

 • Buderus Heiztechnik kupuje na początku 1993 roku 40% pakietu akcji spółki Nefit Fasto, a pozostałe 60% wykupuje we wrześniu 1994 roku
 • Pierwsza współpraca ze spółką Solar Diamant Systemtechnik GmbH
 • Rozpoczęcie produkcji kotłów w technologii Thermostream

ROK 1994:

 • W maju w Polsce rozpoczyna swoją działalność Buderus Technika Grzewcza Sp.z o.o. – spółka-córka Buderus GmbH

ROK 1996:

 • Stworzenie regionalnych centrów serwisowych i uruchomienie 24 godzinnej telefonicznej gorącej linii

ROK 1997:

 • Przejęcie Solar Diamant Systemtechnik GmbH

ROK 1998:

 • Podwójny jubileusz: 100-lecie pierwszego patentu Buderusa na członowy kocioł grzewczy z żeliwa szarego i 50-lecie wytwarzania regulatorów
 • Do końca lutego 1998 roku, firma Buderus wyprodukowała 5 milionów kotłów w ciągu tych 100 lat!

ROK 2001:

 • Przedstawienie innowacyjnego produktu – gazowej pompy ciepła Loganova GWP w stadium testu polowego i umowa na kooperację z UTC Fuel Cells dot. wykorzystania ogniw paliwowych

ROK 2003:

 • Rozwój olejowych kotłów grzewczych doprowadza do powstania zwartych, stojących przyściennych konstrukcji w wersjach niskotemperaturowych i kondensacyjnych

ROK 2004:

 • Buderus wchodzi w struktury potentata – firmy Bosch GmbH
 • Powstaje nowa Spółka, koncentrująca przedsięwzięcia w zakresie techniki grzewczej – BBT Thermotechnik GmbH
 • Zostaje poszerzony program solarny i wraz z prototypem urządzenia grzewczego na bazie ogniwa paliwowego zostaje otwarte okno na przyszłość dla techniki grzewczej

ROK 2012:

 • 1 października 2012 – połączenie spółek Buderus Technika Grzewcza oraz Robert Bosch w Polsce
 • W wyniku połączenia wszelkie dotychczasowe prawa i obowiązki spółki Buderus zostały przejęte przez firmę Robert Bosch