Żłobek miejski nr. 22 w Łodzi

Przed rozpoczęciem prac i w ich trakcie:

A tutaj zobaczysz finalne efekty pracy