INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Instalację wodną i kanalizacyjną wykonuje się dopiero gdy budynek jest już w stanie surowym. Jednakże już w trakcie budowy warto przeprowadzić część prac, np. ustalić lokalizację do planowanych lub istniejących już przyłączy, przygotować wyprowadzenia dla podłączenia z siecią wodno-kanalizacyjną.

Instalacje wodno-kanalizacyjne to układy przewodów służące do zaopatrywania budynków w ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzania nieczystości – do sieci lub przydomowego szamba. Instalacja wodna to układ przewodów podłączony do wodociągu lub ewentualnie studni. W domu taką instalację rozprowadza się do każdego punktu poboru wody.
Instalacje wodno-kanalizacyjne możemy podzielić na instalacje zewnętrzne – doziemne oraz instalacje wewnętrzne.

Wykop kanalizacyjny 08
Instalacje doziemne
Rury wewnętrzne 01 400x300
Instalacje wewnętrzne