INSTALACJE GAZOWE

Instalacja gazowa w budynkach ma zastosowanie zwłaszcza w ogrzewaniu budynku, podgrzania wody, ale także w przygotowaniu ciepłych posiłków. Dobrze wykonana domowa instalacja gazowa jest niezwykle efektywna, a przy tym ekologiczna.

Instalacje gazowe możemy podzielić na instalacje doziemne – zewnętrzne (przyłącza gazowe, inne instalacje doziemne, wewnętrzne) oraz instalacje wewnętrzne (kotłownia, rury). Instalacje wewnętrzne mogą być spawane lub z miedzi zaciskanej.

Instalacje gazowe zewnętrzne 01 400x300
Instalacje doziemne
Instalacje gazowe wewnętrzne 01 400x300
Instalacje wewnętrzne